Škola za političke studije Savjeta Evrope već 13. godinu zaredom okuplja najkvalitetnije mlade ljude na teritoriji BiH iz političkih partija, civilnog društva i medija. Ova Škola je dio programa mreže Škola za političke studije Savjeta Evrope, koji je počeo 1981. godine. S vremenom program je krenuo s radom i u drugim zemljama, te došao u našu gdje je podržan od strane Kraljevine Norveške i Ambasade Kraljevine Norveške u Sarajevu.

Danas Škola za političke studije Savjeta Evrope okuplja 24 zemlje. Što se tiče BiH, nakon dva neuspjela pokušaja škola je pokrenuta 2009. godine pod okriljem Kancelarije Savjeta Evrope u Sarajevu i od tada do danas oko 30 učesnika svake godine uzme učešće u modulima, koji se održavaju širom BiH, dok završni događaj bude organizovan u Strazburu.

Po riječima direktora Škole Esada Mavrića, ono što je najbitnije kada je ovaj program u pitanju, osim znanja i kapacitiranja u različitim oblastima koje se tiču demokratije, demokratskih procesa, vladavine prava, pravne države, jeste kapacitiranje polaznika za obavljanje funkcija u skladu sa vrijednostima koje su uvriježene u Evropi.

“Tokom ovih 13 generacija mi smo stvorili jednu jaku mrežu alumnista, koja sada broji negdje od 350 do 400 stotine članova i koji sada već polako preuzimaju i dolaze na pozicije koje su jako bitne u funkcionisanju države. Siguran sam u to da su ti ljudi imali jedan sasvim drugačiji način komuniciranja i jedan drugačiji način saradnje i da su kroz određenu kulturu dijaloga došli do toga da je ta mreža sada ozbiljan alat za vršenje reformi koje su neophodne za napredak ove zemlje.”

Zamjenica ambasadora Norveške u BiH, Siri Andersen, poručuje da Norveška od početka podržava rad ove Škole, jer je saradnja van svoje političke partije, entiteta ili kantona ključna u napretku svake zemlje.

“Kao diplomata imam vjeru u dijalog i to je jedini način da se traži i nađe rješenje za određena politička pitanja i izazove koji su svakodnevno pred svima nama. Obzirom da Norveška podržava ovaj program, nadam se da će iduća generacija moći ostvariti komunikaciju s norveškim političarima.”

Ono što je Andersenova dodala kao ključ rješenja većine problema i kriza, pa i ove danas koja vlada u BiH, jeste dijalog, a dijaloga nedostaje na svim stranama u BiH. Ova Škola to upravo daje mladima, dijalog koji će moći koristiti kao alat u svakom momentu.

Dijalog je obilježio bogatu karijeru docenta na Univerzitetu sarajvska škola za nauku i tehnologiju Jasmina Hasića, koji je bio dio ovog programa 2018. godine, a sada kao predavač prenosi svoja iskustva i zanja iz oblasti diplomatije, koje je stekao radeći u Ministarstvu spoljnih poslova BiH.

“Ono što je interesantno bilo, možda meni, kada sam bio učesnik jeste to da je Škola izuzetno dobro kombinovala aspekt druženja, zajedniče saradnje i izgradnje povjerenja među učesnicima, te onaj aspekt koji su donosili najveći stručnjaci ove zemlje kroz svoja predavanja”, ističe Hasić.

Iako je završna konferencija trebala biti održana u Strazburu, u Francuskoj, gdje je sjedišta Savjeta Evrope, pandemija je i na ovom polju uzela danak, pa je zbog brojnih prepreka u Strazbur išlo samo četvoro polaznika, među njima i Helena Krnetić iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata, koja je istakla značaj saradnje i dijaloga, prije svega mladih.

“Imala sam priliku ove godine da učestvujem na Svjetskom forumu demokratije u Strazburu. Pored tema demokratije, zaštite osnovnih ljudskih prava i vladavine prava stavljen je snažan akcenat na ulogu demokratije u smislu zaštite životne sredine. Forum je koncipiran tako da se kroz sesije u laboratorijama mogu izabrati željene teme, a ostavljeno je prostora za diskusije koje su dale doprinos u konačnim zaključcima. Ovakvi događaji su značajni za dizanje svijesti o aktuelnim svjetskim problemima i u određenom smislu se promoviše saradnja, naročito mladih, na bitnim pitanjima. Poslana je snažna poruka da su saradnja i dijalog ključ za rješavanje svih problema.”

Četvrtim modulom u hotelu “Termag” na Jahorini, ispraćena je i 13. generacija polaznika Škole za političke studije Savjeta Evrope, koja je po utiscima polaznika bila izuzetno uspješna. Učešće u ovoj Školi mogu uzeti mladi koji djeluju na polju politike, civilnog sektora ili medija, nakon čega prolaze ozbiljnu selekciju, gdje se biraju najbolji polaznici. Ono što na kraju vrijedi spomenuti je da su neki od polaznika ove Škole bili Draško Stanivuković, Saša Magazinović, Branislav Borenović, Zlatan Klokić i brojne druge ličnosti iz svijeta politike, civilnog sektora i medija