Kroz projekat “OBEĆANO!UČINJENO?” koji je organizovalo banjalučko udruženje “Centar modernih znanja” u pet lokalnih zajednica u Banja Luci, Gradišci, Laktašima, Srpcu i Prnjavoru, gdje su građani mogli uživo da prate diskusiju i da psotavljaju pitanja svojim odbornicima, pokazalo se da neposredni kontakt građana i lokalnih političara ima itekako značaja.

Ono što je važno istaći odmah na početku je da je cilj samog projekta bio promocija kulture dijaloga, a cilj kreiranje građanskih inicijativa i njihovo sprovođenje u lokalnim zajednicama, sa akcentom na građane da oni budu inicijatori promjena i inicijativa.

U razgovoru sa 15 mladih odbornika, kojima je postavljeno preko 100 pitanja kreirano je više od 20 građanskih inicijativa.

Ovaj forum je pokazatelj da je građanski aktivizam prisutan, da ga je lako oživjeti i da lokalne teme zanimaju svakog stanovnika te lokalne zajednice.