Postavljanjem posljednjeg elementa u konstrukciju mosta građevinari su spojili dvije strane rijeke Save u Čatrnji, oko pet kilometra uzvodno od Gradiške.

Kako smo ranije pisali, ovaj most će biti jedan od najprometnijih u BiH, gdje će sa četiri trake spajati BiH i Hrvatsku, odnosno Evropsku uniju.

Most je dugačak 426 metara, a širok 22,6 metara. Imaće četiri vozne trake, po dvije u svakom smjeru. U nasip i na gradilištu mosta, na bh strani u Čatrnji ugrađeno je više od 6.000 kubika betona, 550 tona armature, 500.000 kubnih metara kamena, šljunka i drugih kamenih agregata.

Radi se o zajedničkom projektu BiH i Hrvatske. Na južnoj strani , do novog mosta već su izgrađeni novi savremeni carinski terminali i autoput ka Banja Luci i Doboju.

Radove na mostu izvodi međunarodni konzorcijum, kojeg čine “Integral inženjering”, “Đuro Đaković montaža” i “Zagreb montaža”. Vrijednost radova je oko 19,57 miliona eura bez PDV-a.

Radovi su počeli 2019. godine i teku po planu, a plan je da bude završen 2022. godine. U video se jasno vide razmjere i ljepota samog mosta.